Józef Baran

Zaułek poety

cóż mówić o kosmosie
gdy się w lipę wpatrzeć
można się zatracić (...)

Krótka adoracja królewskiej lipy

Listy

Miron Białoszewski


Zbigniew Herbert

 

Ryszard Kapuściński

Anna Kamieńska

Bogdan Madej

Czesław Miłosz

Jerzy Panek

Jerzy Pietrkiewicz


Artur Sanduer

Jan Twardowski

 

Hanna Banaszak

Anna Dymna

Sławomir Mrożek

Sławomir jako uczeń szkoły podstawowej w Borzęcinie (drugi od lewej w drugim rzędzie od góry na wozie) i sławny pisarz na swoim jubileuszu "Mrożkoland" w 60 lat później z borzęcankami.

Edward Redliński

Adam Ziemianin

Adam Ziemianin i Józef Baran 40lat temu.