Józef Baran

Zaułek poety

cóż mówić o kosmosie
gdy się w lipę wpatrzeć
można się zatracić (...)

Krótka adoracja królewskiej lipy

Zaprzyjaźnione strony

Adam Ziemianin -oficjalna strona poety i autora tekstów piosenek

Adam Ziemianin i Józef Baran 40lat temu


POEZJA POLSKA internetowy serwis poetycki


Krzysztof J. Lesiński - oficjalna strona poety

Adam Ziemianin - spotkanie autorskie - Kraków, 4.02.2010

Józef Baran w roli krytyka